Replacement Auto Lamps
SPORTAGE
 
KIA SPORTAGE  1998-2002 Head lamp

Product no.: KA003-B001L / KA003-B001R
OEM NO.: L: OK08A 51 040B R: OK08A 51 030B

KIA SPORTAGE  1998-2000 Park / signal lamp

Product no.: KA004-B000L / KA004-B000R
OEM NO.: L: 0K08A51070 R: 0K08A51060